Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 417 0380, 77 417 0381
fax: +48 77 417 0397

MSW: 8685-248

email: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

Kierownictwo:
Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku: st.kpt. mgr inż. Mariusz Stępień
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku: kpt. mgr inż. Sebastian Jantos

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 417 0380, 77 417 0381
fax: +48 77 417 0397

MSW: 8685-248

email: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

Kierownictwo:
Dowódca JRG:kpt.mgr.inż. Głowienkowski Ariel
Z-ca dowódcy JRG : kpt.mgr.inż. Szklanny Patryk

Kontakt telefoniczny
Telefon alarmowy Straży Pożarnej: 998
Powiatowe Stanowisko Kierowania (centrala): 77 417 0380, 77 417 0381

Sekretariat tel.:
Sekretariat fax:
Komendant:
Z-ca Komendanta:
Dowódca JRG:
Z-ca d-cy JRG, operacyjna:
Prewencja:
Kwatermistrz, BHP:
Techniczna:
Księgowość:
Dowódca zmiany:
Podział bojowy:

77 417 0383
77 417 0397
77 417 0384
77 417 0387
77 417 0385
77 417 0388
77 417 0389
77 417 0390
77 417 0391
77 417 0392
77 417 0393
77 417 0394

Administrator strony

email: kgrzyb@straz.kluczbork.pl

 

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200