Przed nami najbardziej gorący okres prac w rolnictwie, żniwa. W powiecie Kluczborskim zanotowano już 5 przypadków pożarów płodów rolnych w tym pożary zboża na pniu. KP PSP w Kluczborku apeluje do rolników o prawidłowe zabezpieczenie prac podczas tak gorącego okresu. 

Rolniku zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych maszyn i urządzeń: 

 • Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowoteleskopowe.
 • Oznacz miejsca wjazdu na pola, 
 • Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.
 • Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia. Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie.
 • Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
 • Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

 • Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
 • Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej.
 • W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
 • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
 • Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
 • Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac żniwnych:

 • Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
 • Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem. 
 • Zabierz telefon komórkowy i w razie potrzeby dzwoń pod 112 lub 998 podając dokładne miejsce w którym oczekujesz pomocy 
 • W miarę możliwości podczas koszenia zboża na polu powinien znajdować się ciągnik z pługiem 
 • W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia. Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:1) od budynków wykonanych z materiałów:a) palnych - 30 m,b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
 • Bezpieczeństwo Twoje i najbliższych to także uzupełnianie płynów zwłaszcza w czasie upałów oraz stosowanie przerw w pracy! Pamiętaj, aby pracować w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosować wymagane ochrony indywidualne!

To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci:

 • Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn. 
 • Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.
 • Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.
 • Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
 • Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.
 • Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie.
 • Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.
 • Nie angażujmy dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych. Nie powierzajmy im prac ponad ich siły i możliwości!

Bezpieczeństwo podczas żniw 

04 lipca 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200