Twoje życie, jak i życie innych domowników, może zależeć od tego, co zrobisz!

 1. W przypadku powstania pożaru najważniejsze jest wydostanie się na zewnątrz budynku, ale przede wszystkim:

  • nie ulegaj panice, nie ryzykuj życia dla ratowania mienia, nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste, nie używaj wind, nie biegnij, nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne

 2. Nie przystępuj do gaszenia pożaru, jeżeli:

  • jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu, w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne, istnieje ryzyko odcięcia drogi Twojej ucieczki przez dym lub ogień

 3. Nie gaś płonącego gazu. Wyłącz jego dopływ i następnie schłodź otoczenie wodą.

 4. Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

 5. Jeżeli nie jesteś w stanie opanować pożaru, opuść budynek przez najbliższe wyjście, nie ryzykuj. Poruszając się zadymionym korytarzem pamiętaj, że przy podłodze jest mniej dymu i jest niższa temperatura, dlatego przyjęcie niskiej pozycji umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.

 6. Warto mieć w mieszkaniu gaśnicę i czujkę pożarową.

 7. Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja lub urządzenie na gaz ziemny należy:

  • zakręcić kurek przed urządzeniem gazowym, a gdy uszkodzona jest instalacja zakręcić kurek główny

  • otworzyć okna i opuścić pomieszczenie

  • niezwłocznie zawiadomić o awarii pogotowie gazowe

  • nie podejmować na własną rękę prób naprawy instalacji i urządzeń gazowych

  • nie włączać urządzeń elektrycznych i nie używać otwartego ognia, żeby nie zainicjować wybuchu gazu

 8. Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja na gaz płynny propan-butan należy:

  • zakręcić, jeżeli jest to możliwe, zawór butli

  • otworzyć okna i drzwi w celu wywietrzenia pomieszczenia

  • odłączyć butlę od urządzenia nie iskrzącym kluczem

  • nie włączać urządzeń elektrycznych i nie używać otwartego ognia

  • wynieść butlę na otwartą przestrzeń poza budynek, pozostawić pod nadzorem i zawiadomić pogotowie gazowe

 9. Zapobieganie wybuchom gazów. Użytkownicy urządzeń gazowych powinni przestrzegać następujących zasad:

  • urządzenia gazowe powinny być użytkowane w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją

  • przyłączenie i odłączenie urządzeń gazowych do/od instalacji należy zlecić fachowcom

  • instalacje i urządzenia gazowe przynajmniej raz w roku powinien konserwować specjalista

  • w mieszkaniach do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o ładunku nie przekraczającym 11 kg

  • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji lub urządzeń

  • butle gazowe powinny być sprawne technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji

  • w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan-butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny z powietrzem

  • temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35oC

  • odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m

 10. Pożar samochodu

  • jeżeli nie jest to wypadek, w efekcie którego mogło nastąpić uszkodzenie zbiornika z paliwem - nie musimy się obawiać się wybuchu, nawet gdy pojazd ogarnięty jest płomieniami (są to niezwykle rzadkie przypadki)

  • pożar powstaje zazwyczaj pod maską samochodu w wyniku awarii gaźnika, instalacji zasilania paliwem lub awarii instalacji elektrycznej

  • jeżeli z pod maski wydobywa się dym należy natychmiast wyjąć kluczyki ze stacyjki a w przypadku pojazdu zasilanego gazem także zamknąć zawory zbiornika

  • częstym błędem jest pozostawienie otwartych drzwi i podniesienie maski silnika ponieważ wystąpi swobodny obieg powietrza i szybki rozwój pożaru

  • należy przystąpić do gaszenia pożaru wprowadzając strumień proszku z gaśnicy w strefę płomienia lekko odchylając maskę silnika a następnie ponownie zamknąć maskę

  • gdy do pożaru dochodzi w wyniku kolizji na drodze należy pamiętać, że poszkodowany nie zawsze swobodnie może wydostać się z rozbitego auta, a szybkie ugaszenie pożaru samochodu ratuje mu życie - odłączamy akumulator i gasimy pożar w zarodku zwracając uwagę czy nie powstało rozlewisko paliwa, któremu staramy się zapobiec (np. Posypując piaskiem)

  • niebezpieczna sytuacja występuje w przypadku uszkodzenia zbiornika z gazem o czym świadczy pojawienie się w tylnej części pojazdu intensywnych płomieni o zabarwieniu biało-żółtym a okresowy ich wypływ świadczy o zadziałaniu nadmiarowego zaworu bezpieczeństwa i upewnia nas że nie nastąpi wybuch zbiornika ale dla pewności należy oddalić się od pojazdu na odległość ponad 20 m

Co zrobić jeżeli wybuchnie pożar w twoim domu ?

Nawet mały pożar w mieszkaniu powoduje duże straty materialne i zawsze stanowi zagrożenie dla życia mieszkańców. Statystyki podają, że corocznie w pożarach mieszkań ginie około 500 osób, w tym aż 40 dzieci, a około 1000 osób odnosi rany.

Jeżeli zobaczysz dym lub ogień:

 • podnieś alarm i powiadom innych domowników o pożarze

 • zadzwoń do straży pożarnej tel. 998, poczekaj na zgłoszenie, powiedz głośno i wyraźnie: co się pali, gdzie się pali, czy są zagrożeni ludzie, czy w obrębie pożaru mogą znajdować się substancje łatwo zapalne lub niebezpieczne, swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz

 • jeżeli sytuacja pozwala - przystąp do gaszenia pożaru gaśnicą lub wodą z hydrantu, ale bez narażania życia na niebezpieczeństwo

 • jeżeli nie jesteś w stanie opanować pożaru, opuść budynek przez najbliższe wyjście, nie ryzykuj

Jeżeli usłyszysz alarm:

 • upewnij się, że wszyscy zdają sobie sprawę z zaistniałego pożaru

 • pomóż innym domownikom w opuszczeniu pomieszczeń

Gdy nie możesz opuścić mieszkania, na przykład wskutek silnego zadymienia klatki schodowej:

 • zamknij drzwi (nie na klucz) i uszczelnij je mokrymi ręcznikami lub kocem

 • pozostań przy oknie i poczekaj na pomoc straży pożarnej

 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POŻARU

05 kwietnia 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200