Informujemy, że w dniu 04.06.2019 o godzinie 14:01 w KP PSP w Kluczborku odbędzie się spotkanie dotyczące podziału środków dotacji MSWiA na 2019 rok dla jednostek  spoza KSRG. O przybycie prosimy komendantów gminnych OSP, lub/i pracowników odpowiedzialnych za budżet dotyczący ochrony- ppoż w Gminach.  Prosimy o przygotowanie zadań które planujecie państwo realizować w ramach dotacji, oraz sumy zaangażowanych środków własnych w ramach dotacji.

Środki przydzielone na rok 2019 dla powiatu Kluczbork to kwota 59 535,00 zł podzielona na : 

1. remonty strażnic: 22490,00 zł 

2. sprzęt uzbrojenia techniki specjalnej : 8100,00 

3. sprzęt informatyki i łączności : 1095,00 

4. wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy: 8850,00

5. sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatek majątkowy) : 19000,00

 


Aktualizacja !!! 

Na spotkanie dotyczące podziału środków MSWiA proszę o dostarczenie konkretnej formy dofinansowania wskazanych przez państwa jednostek mianowicie : 

1. Jaka jednostka będzie dofinansowana 

2. W jakiej wysokości oczekujecie państwo dotacji 

3. Cena jednostkowa asortymentu 

4. Wkład własny jednostki OSP/Gminy 

 

Asortyment MSWIA jaki może być realizowany z dotacji 

 

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG 2019

28 maja 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200