W związku ze sporządzeniem umów dotyczących dotacji w ramach MSWiA dla OSP spoza KSRG prosimy o przybycie do KP PSP w Kluczborku, druhów reprezentujących daną jednostkę OSP. Termin podpisania umów upływa 05.07.2019 o godzinie 14:30. Umowy podpisują osoby zgodnie ze statutem stowarzyszenia, należy przywieźć pieczątki imienne osób wskazanych do reprezentacji jednostki w KRS oraz pieczątki nagłówkowe OSP.

Lista jednostek które otrzymały dofinansowanie : 

OSP Bąków 

OSP Kujakowice Dolne 

OSP Kujakowice Górne 

OSP Wierzbica Górna 

OSP Wąsice 

OSP Szum 

OSP Skałągi 

OSP Roszkowice 

OSP Kostów 

OSP Wojsławice 

OSP Janówka 

OSP Chocianowice 

OSP Paruszowice 

 

Dotacje MSWiA Dla Jednostek OSP spoza KSRG Gotowe Do Podpisu

21 czerwca 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200