webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zawody w sporcie pożarniczym Jednostek OSP Aktualny regulamin

Działania podczas powodzi prezentacja 

Zarządzenie komendanta głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG 

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek KSRG 2019

Wytyczne komendy głównej PSP dotyczące umundurowania specjalnego dla OSP 

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym

Wzór opisu faktury dotacji KSRG 

Wzór opisu faktury dotacji MSWiA

Wniosek 5000+ edytowalny

Wzór opisu faktury dotacji MSWiA 5000+

Karta szkolenia LPR

Oznaczenie zakupów MSWiA 5000+

Oznaczenie remontu 5000+ MSWiA

Skierowanie na szkolenie dowódców OSP

Tezy do przeglądów operacyjno- technicznych OSP 2019

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200