09.05.2019 w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku, dobyły się Powiatowe dni Strażaka. Wśród znamienitych gości znaleźli się : Wicewojewoda Opolska Violetta Porowska Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Wojciech Nawara, Z-ca Dyrektora Regionalnego KRUS w Opolu Piotra Ciona, Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku Andrzej Olech oraz Sekretarz Powiatu Kluczborskiego Adam Radom, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Mieczysław Zaleciński, Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSPRP w Kluczborku d-h Lucjan Kędzia, Gmina Byczyna Jakub Goliński, Burmistrz Wołczyna Pan Jan Leszek Wiącek, Z-ca Burmistrza Kluczborka Roman Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie st.bryg. Jarosław Zalewski, Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie kpt. Tadeusz Kmieć,Komendant Powiatowego Policji w Kluczborku podinspektora Paweł Kolczyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Kajetana Zbączyniak, Z-ca D-cy JW w Szumiradzie ppłk. Tomasz Socha, byli Komendanci Powiatowi Państwowej Straż Pożarnej w Kluczborku brygadierzy w stanie spoczynku Janusz Krupa oraz Wojciech Kieszczyński, Nadleśniczy Nadleśnictw - Kluczbork, Olesno i Namysłów, druhowie OSP powiatu Kluczborskiego wraz z pocztami sztandarowymi. Podczas uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe 14 funkcjonariuszom PSP , następnie Komendant Powiatowy PSP st kpt. Mariusz Stępień złożył podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przedstawicielom jednostek OSP i podległym funkcjonariuszom.

DZIEŃ STRAŻAKA W KP PSP KLUCZBORK

09 maja 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200