webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

W dniach 08.11.2019 do 08.12.2019 w KP PSP w Kluczborku odbyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 

W szkolenie rozpoczęło 38 słuchaczy, członków OSP z terenu 4 gmin powiatu. Do egzaminu pisemnego i praktycznego przystąpiło 35 słuchaczy którzy pozytywnie zrealizowali postawione zadanie przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku st ktp. mgr inż. Mariusza Stępnia. Tym samym od 08.12.2019 Powiat Kluczborski wzbogacił się o 35 Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Z ramienia KP PSP w Kluczborku serdecznie dziękujemy za zaangażowanie uczestników szkolenia, punktualność, i dyscyplinę podczas zajęć. Jednocześnie dziękujemy dowódcom zmian służbowych KP PSP w Kluczborku za profesjonalnie przygotowane zajęcia praktyczne podczas szkolenia. 

 

 

Kolejne Szkolenie Podstawowe Strażaka Ratownika OSP Zakończone

16 grudnia 2019

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200