KP PSP w Kluczborku Informuje !!! 

W dniu 25.09.2019 w miejscowości Węgry o godzinie 18:00 na terenie lądowiska gminnego OPO 14 odbędzie się szkolenie praktyczne z przyjmowania śmigłowca LPR dla druhów OSP którzy odbyli zajęcia teoretyczne. 

Strażacy delegowani na szkolenie powinni posiadać : 

1. Przynajmniej jeden pojazd ratowniczo gaśniczy na grupę 

2. Pełne umundurowanie specjalne (nomex)

3. Jeden radiotelefon na zastęp (grupę) z kanałem KSWL 02 

4. Cztery latarki na zastęp (grupę) 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dca JRG Kluczbork Kpt. Arielem Głowienkowskim. 

Szkolenie Praktyczne LPR 

20 września 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200