W związku ze sporządzeniem umów dotyczących dotacji w ramach KSRG prosimy o przybycie do KP PSP w Kluczborku, druhów reprezentujących daną jednostkę OSP. Termin podpisania umów upływa 06.06.2019 o godzinie 14:30. Umowy podpisują osoby zgodnie ze statutem stowarzyszenia, należy przywieźć pieczątki imienne osób wskazanych do reprezentacji jednostki w KRS oraz pieczątki nagłówkowe OSP.

 

Umowy KSRG gotowe do podpisania 
Pilne!!

03 czerwca 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200