webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Warsztaty z działań poszukiwawczych "ZGUBA" 29.06.2019

"Zguba 2019"

Pod takim kryptonimem w dniu 29.06.2019 w miejscowości Nasale odbyły się warsztaty z działań poszukiwawczo ratowniczych. W Warsztatach wzięło udział 49 druhów OSP KSRG, 12 członków grupy poszukiwawczej Szukamy i Ratujemy z Ostrowa Wielkopolsiego, 8 funkcjonariuszy KP PSP Kluczbork ,wojewódzki koordynator ds. grup poszukiwawczo ratowniczych, 2 członków grupy poszukiwawczej OPOSAR oraz 10 pracowników Lasów Państwowych.

Cele warsztatów:  

  • sprawdzenie możliwości prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie otwartym przy udziale jednostek OSP KSRG ,

  • sprawdzenie możliwości budowy punktu koncentracji sił i środków oraz miejsca ewakuacji poszkodowanych

  • sprawdzenie warunków współpracy podmiotów podległych PGL z JOP powiatu kluczborskiego.

  • doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,

  • doskonalenie umiejętności organizacji łączności współdziałania i dowodzenia.

  • Doskonalenie umiejętności z zakresu topografii i poruszania się w nieznanym terenie

Warsztaty rozpoczęły się wykładami dla jednostek OSP na których omawiano zasady udzielania KPP podczas wypadków mnogich, zasady pracy podczas działań poszukiwawczo ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony p-poż, oraz obsługa aplikacji Szukamy i Ratujemy stworzonej przez szefa grupy poszukiwawczej z ostrowa wielkopolskiego Błażeja Busza. 

Prezentacja aplikacji SzukamyIRatujemy

Koledzy z Ostrowa Wielkopolskiego, zaprezentowali możliwości stworzonej przez siebie aplikacji, samo jej działanie wzbudziło niezwykłe zainteresowanie uczestników warsztatów. Ze względu na to iż do obsługi aplikacji potrzebny jest jedynie telefon z androidem, gps, i internetem, który każdy posiada na swoim wyposażeniu to działania poszukiwawcze stają się niezwykle dokładne, dane pozycji GPS z telefonu są na bieżąco przesyłane do systemu który to wyświetla pozycje ratowników na bieżąco. 

Ćwiczenie 

Gdy część wykładowa dobiegła końca, zespoły pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku Nadleśniczego i Leśniczego  , udały się w rejon Ćwiczeń oddział leśny nr 103,105,106 gdzie przygotowano sztab działań i punkt koncentracji jednostek JOP. Założenie jakie przygotowano to katastrofa samolotu pasażerskiego w wymienionych oddziałach leśnych i zaginięcie 10 osób, które należy zlokalizować i udzielić KPP. Po krótkiej odprawie zastępu OSP sprawnie podzielone zostały na "szybkie trójki" następnie po otrzymaniu ze sztabu akcji sektorów do przeszukania udały się w swój rejon poszukiwań. Należy zaznaczyć, ze każda trójka poszukująca doskonale widziała na telefonach swój obszar poszukiwań, jednocześnie sztab mógł obserwować ratowników i ich poczynania na mapie oddziałów leśnych online.

Po zlokalizowaniu poszkodowanych udzielana była kwalifikowana pierwsza pomoc, jednocześnie w przypadku niewystarczającej liczby ratowników w danym miejscu informacja była przekazywana drogą radiową do sztabu działań. Następnie KDR dysponował zastęp który dowoził ratowników i potrzebny sprzęt, lub przekierowywał inne zespoły ze swoich rejonów poszukiwań. Całe działania również było doskonale widoczne na mapach Online, co ułatwiało koordynację i pomagało w określeniu miejsca do którego mają się udać dodatkowe siły i środki. Wszystkim poszkodowanym w sposób prawidłowo udzielono KPP, jednocześnie w rejonie koncentracji wykonywano RETRIAGE, tym samym 4 poszkodowanych zaszeregowano w kodzie ZIELONYM 3 w Kodzie CZERWONYM oraz 3 w kodzie ZÓŁTYM. 

KPP po odnalezieniu

Dzięki aplikacji mogliśmy na bieżąco monitorować ilość przebytych kilometrów. Jednocześnie otrzymaliśmy zakreślony obraz przeszukanego terenu co jest niezwykle przydatne do analizy działania szybkich trójek. Jednocześnie obraz rysowany na mapie w telefonach osób poszukujących daje obraz co do skuteczności działań i w znaczny sposób podnosi morale wśród ratowników co jest niezwykle ważne w przypadku działań poszukiwawczych. 

 

Ze strony KP PSP w Kluczborku serdecznie dziękujemy za udział i przygotowanie warsztatów 

Nadleśniczemu mgr inż. Pawłowi Pypłacz

Zastępcy Nadleśniczego mgr inż. Robertowi Pyrkosz

Leśniczemu Arturowi Kardas 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalch 

OPOLSAR - Darkowi Fąfara i Annie Włodarczyk 

Koordynatorowi Wojewódzkiemu d/s grup poszukiwawczych ogn. Łukaszowi Nowakowi 

Grupie Poszukiwawczej Szukamy i Ratujemy z Ostrowa Wielkopolskiego 

Jednocześnie ogromnie polecamy aplikację SIR oraz SIRO stworzoną przez Błażęja Busza 

Podsumowanie

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200