Zgodnie z harmonogramem w dniu 15.07.2019 odbył się IV etap postępowania kwalifikacyjnego związanego z naborem na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca w JRG Kluczbork) wyniki dostępne tutaj

Informujemy jednocześnie, że V etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się dnia 18.07.2019 o godzinie 9:00 w KP PSP w Kluczborku. Nadmieniamy, że dokumenty potwierdzające uprawnienia i punkty preferencyjne należy dostarczyć do dnia 16.07.2019 do godziny 15:30

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego 

15 lipca 2019
CTIF

webmaster@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl

tel. 774170380 

Ul. Krakusa 1

Kluczbork 46-200